เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการสืบค้น

ทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ.

นวนิยายไทยนวนิยายไทย--ประวัติศาสตร์นวนิยายจีนนวนิยายอังกฤษ

ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ล่าสุด.

นวนิยายไทยสังคมวิทยาการเมืองคณิตศาสตร์อุบัติ--การป้องกันมะเร็ง

10 รายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่ผู้ใช้บริการสูงสุดในรอบปี.

photo
นางสาวณัฐรีพร นครังสุ
คุณครู

6 Loans6 Title

photo
เด็กหญิงเขมจิรา
นักเรียน

5 Loans5 Title

photo
หทัยกาญจน์ วงษาปัดนา
นักเรียน

5 Loans4 Title

Hibrid Library ระบบห้องสมุดแบบผสมผสาน โรงเรียนปากเกร็ด